Pienen hotellin perustaminen

Oman hotellin perustaminen on yllättävän monen haave. Toisaalta oma osaaminen ja pääoma ei välttämättä riitä suuren hotellin perustamiseen. Tällöin saatat miettiä esimerkiksi aamiaismajoitusta tarjoavan yrityksen perustamista. Jos aamiasmajoitusta tarjoavan yrityksen perustaminen tuntuu kuitenkin liian vaatimattomalta ja jos sinulla ei oikein ole tällaista toimintaa varten tilojakaan, voi pienen hotellin perustaminen olla juuri sinulle oikea vaihtoehto. Pieni hotelli eroaa aamiaismajoitusta tarjoavasta yrityksestä siten, että se tarjoaa aamiaismajoitusta laajemmat oheispalveluvaihtoehdot. Suuresta hotellista tällainen pieni majoituspalveluyritys eroaa tarjoamiensa palveluiden sekä tuotteiden osalta, jotka ovat suuren hotellin kohdalla pientä monipuolisempia. Suurissa hotelleissa on myös pieniä runsaammin henkilökuntaa.

Koko saattaa olla myös toimintaa rajoittava tekijä, joten tällainen pieni majoitusalan yritys saattaa kehittyä hitaasti. Kehityksen hitautta selittää usein myös käyttöpääoman vähäisyys. Pienen hotellin etuna voi toisaalta olla juuri sen pienuus, koska monet asiakkaat saattavat kokea saavansa pienessä yrityksessä henkilökohtaisempaa ja räätälöidympää palvelua kuin suurissa hotelleissa. Usein pienessä hotellissa omistaja on itse palvelemassa asiakkaita ja kukapa heitä palvelisikaan paremmin kuin omistaja, joka hyötyy itse suoraan tyytyväisistä asiakkaista.

Palvelut

Millaisia palveluja majoitusyritykset sitten tarjoavat asiakkailleen? Tietysti ainakin nimensä mukaisesti majoituspalvelua, mutta on mahdollista tarjota myös niin kovin paljon muitakin palveluita. Ravintolapalvelut ovat tärkeä osa monia hotelleja – niin pieniä kuin suuriakin. Aterioiden ympärille on mahdollista luoda erilaisia tuotepaketteja sekä –kokonaisuuksia, joista asiakkaat voivat valita mieleisensä. Hotellien on mahdollista tarjota myös kylpyläpalveluita ja luoda näiden ympärille erilaisia tuotepaketteja, joista asiakas voi jälleen valita mieleisensä. Esimerkiksi erilaiset hierontapalvelut sekä erilaiset rentouttavat hoidot ovat nykyisin erittäin suosittuja – haluaahan yhä useampi lomallaan nimenomaan rentoutua.

Erilaiset ohjelmapalvelut ovat suosittuja, samoin kuin pesula- ja silityspalvelutkin. Kiireiset hotellivieraat saattavat mielellään jättää vaatteidensa pesun ja silityksen loman aikana jollekin toiselle – ja mikäs sen näppärämpää kuin jättää ne pestäviksi ja silitettäviksi suoraan omaan hotelliin.
Suomessa ei ole tarjolla runsaasti all inclusive –hotelleja, mutta tässä voisi olla Suomessakin oiva markkinarako. Tällaiset hotellit ovat erityisen suosittuja esimerkiksi Karibian ja Aasian maissa ja niistä voi löytyä esimerkiksi oma saunaosasto, oma kuntosali, kokoustiloja sekä lastenhoitopalvelu.

Kannattaa miettiä, millaiset palvelut sekä tuotteet voisivat olla oman yrityksesi myyntivaltteja. Voisitko tehdä esimerkiksi lähellä sijaitsevan teatterin kanssa yhteistyösopimuksen ja tarjota asiakkaillesi erilaisia teatteripaketteja? Hyvillä tarjouksilla ja räätälöidyillä palvelupaketeilla voit kilpailla ja erottua muista alan toimijoista, joten tähän kannattaa muistaa panostaa!

Työntekijät

Oikeanlaisen henkilöstön löytäminen voi olla haaste. Kun henkilökunta on palkattu, on henkilökunnalle tehtävä selväksi mitkä ovat yrityksen tavoitteet sekä minkälaisten toimintamallien rajoissa näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan. On tärkeää, että henkilöstö sitoutuu tavoittelemaan yhteistä visiota ja että se tietää, mikä tämä viso on! On myös tärkeää, että kaikki noudattavat sovittuja käytäntöjä!

Työntekijöiden kouluttamiseen tulee kiinnittää riittävää huomiota ja heitä tulee myös jatkokouluttaa. Erilaiset täydennyskoulutustilaisuudet ovatkin tarpeen. On myös tärkeää pyrkiä luomaan työpaikalla hyvä ilmapiiri, koska hyvässä ilmapiirissä työntekijä sitoutuu työhön paremmin ja yltää yleensä parempiin työsuorituksiin. On tärkeää, että työntekijä kokee olevansa arvostettu ja että hän nauttii omasta työstään. Loppuunpalaminen uhkaa valitettavan montaa työntekijää ja tätä tulisi välttää alusta alkaen huolehtimalla siitä, että työntekijöillä on mahdollisuuksia myös rentoutua ja että työilmapiiri on mahdollisimman hyvä. Oikeanlaisella johtamisella on suuri merkitys siinä millainen yrityksen työilmapiiristä muodostuu. Motivointia ei koskaan pidä aliarvioida ja jos negatiivista palautetta joudutaankin antamaan, pitäisi se antaa rakentavassa hengessä – ei arvostelevan osoittelevasti.